K2 Solutions by accelapps

K2 Universal SharePoint Broker by accelapps

accelapps K2 Universal SharePoint Broker je řešení významným způsobem usnadňující integraci K2 serverů a tenantů Microsoft365 a příslušných služeb, v tomto případě SharePoint Online.

accelapps  K2 Universal SharePoint Broker, dále jen Broker, Vás zcela odprostí od velmi složitých a v praxi mnohdy těžce splnitelných požadavků na K2 - SharePoint integraci, které K2 standardně má, jako je např. požadavek na registraci K2 do Microsoft365 pod kontextem účtu majícího global admin oprávnění apod., při zachování téměr stejné funkčnosti, jakou poskytuje standardní K2 integrace, navíc s novými unikátními funkcemi a možnostmi.

more information...