K2 vlastní řešení od Accelapps

K2 Universal SharePoint Broker od Accelapps

Accelapps K2 Universal SharePoint Broker je řešení významným způsobem usnadňující integraci K2 serverů a tenantů Microsoft365 a příslušných služeb, v tomto případě SharePoint Online.

Accelapps K2 Universal SharePoint Broker Vás zcela odprostí od velmi složitých a v praxi mnohdy těžce splnitelných požadavků na K2 - SharePoint integraci, které K2 standardně má, jako je např. požadavek na registraci K2 do Microsoft365 pod kontextem účtu majícího global admin oprávnění apod., při zachování téměr stejné funkčnosti, jakou poskytuje standardní K2 integrace, navíc s novými unikátními funkcemi a možnostmi.

Více informací získáte zde...

App Portal od Accelapps

App Portal od Accelapps je ucelené řešení pro řízení životního cyklu aplikací vyvíjených v low-code platformě Nintex Automation OnPrem (K2).

App Portal od Accelapps přináší: úvodní definice požadavků pro nové aplikace a všechny jejich části, přehled a správu uživatelských scénářů, přehled a správu akceptačních kritérií, přehled a správu změnových požadavků, prostor pro kompletní technickou dokumentaci aplikací, včetně sledování odhadů pracností a nákladů.

Více informací získáte zde...