App Portal od Accelapps

App Portal od Accelapps je ucelené řešení pro řízenou tvorbu aplikací vyvíjených v low-code platformě Nintex Automation OnPremises (K2).

Máte zájem?

Úvodní definice požadavků pro nové aplikace a všechny jejich části.

Přehled a správa změnových požadavků.

Přehled a správa uživatelských scénářů
(user stories).

Kompletní technická
dokumentace aplikací.

Přehled a správa akceptačních
kritérií.

Sledování odhadů pracností
a nákladů.

Accelapps App Portal: přehled verzí a změn

v. 1.5, 26. 05. 2023

Přidána sekce Technical Specification u detailu aplikace.
Vylepšeno vkládání dlouhých textů poznámek u detailu aplikace.
Přidány jednoduše čitelné ID identifikátory položek u detailu aplikace.
Oprava chyb.

v. 1.4, 22. 02. 2023

Pro Change Requesty a User Stories přidáno pole Title. Pole detailu umožňuje použít formátovaný text.
V detailu aplikace přidána sekce App Errors zobrazující výpis automaticky detekových chyb aplikace s jejich detaily.
Na domovské stránce přidán výpis změn UserStories a Change Requestů s možností otevření detailu aplikace a příslušného záznamu.

v. 1.3, 01. 02. 2023

U poznámek v sekci Change Requests doplněna možnost při vkládání poznámky celý change request vrátit zpět do stavu Draft a umožnit tak změnit jej po dokončení jeho specifikace a opětovně jej poté odeslat ke schválení.
Přidána sekce App Budget and Costs, zobrazující sumy hodin user stories a change requests ve stavech Approved a Specification Completed.
Pole App Owner a App Process Owner v obecné sekci aplikace navázána na číselník uživatelů z Active Directory.
Nové aplikace nyní mohou přidávat i sami zákazníci.

v. 1.2, 25. 01. 2023

Sekce Change Request zcela přepracována. Doplněna možnost vkládat více poznámek, upraven vzhled sekce.
Přidána možnost vkládat více příloh do sekcí User Stories a Change Requests. Velikost příloh v těchto sekcích omezena na 1 MB.
Upraven vzhled sekcí User Stories a Acceptance Criteria.
Informace o Stavu aplikace zvýrazněna tučně.
Nová sekce v Administraci pro správu příjemců alertů u aplikací a jejich sekcí.

v. 1.1, 16. 01. 2023

Přidáno pole pro evidenci vlastníka procesu aplikace, App Process Owner.
Odstraněno pole pro evidenci telefonního čísla uživatele, který aplikaci založil.
Upraveny všechny řádkové výpisy, nastaveno řazení sestupně dle data změny.
Do zápatí přidána informace o verzi aplikace a její webové stránce.
Opravena validace a formáty polí u User Stories a Change Request detailů.
Opraveny drobné chyby v UI CSS stylování.

v. 1.0, 11. 01. 2023

Úvodní vydání aplikace Accelapps App Portal.

Accelapps App Portal: plánované novinky a rozšíření

v. 1.5, březen 2023

Zvažujeme zapracování komplexní evidence chyb aplikací, včetně integrace na naše řešení pro automatický monitoring chyb K2 formulářů a workflow procesů.

v. 2.0, H1 2023

Komplexní sledování odhadů pracností a skutečných realizovaných nákladů na vývoj aplikací.