K2 Universal SharePoint Broker od Accelapps

Accelapps K2 Universal SharePoint Broker je řešení významným způsobem usnadňující integraci K2 serverů a tenantů Microsoft365
a příslušných služeb, v tomto případě SharePoint Online.

Accelapps  K2 Universal SharePoint Broker, dále jen Broker, Vás zcela odprostí od velmi složitých a v praxi mnohdy těžce splnitelných požadavků na K2 - SharePoint integraci, které K2 standardně má,
jako je např. požadavek na registraci K2 do Microsoft365 pod kontextem účtu majícího global admin oprávnění apod., při zachování téměr stejné funkčnosti, jakou poskytuje standardní K2 integrace, navíc s novými unikátními funkcemi a možnostmi.

Chcete vědět víc?

Díky Accelapps K2 Universal SharePoint Broker získáte

01

Snadná integrace

Integrovat můžete všechny Vaše K2 servery s jedním Microsoft365 tenantem! Zbavíte se tedy nutnosti mít víc Microsoft365 tenatů, propojených s Vašimi jednotlivými K2 servery, jako je DEV, TEST a PROD.

02

Vše potřebné pro vývoj

S pomocí 21 metod, jako je např. "Create Folder", "Upload Document", "Get Document", "Update Document Metadata" apod. plnohodnotně vytvářet a pracovat s K2 aplikacemi při využití SharePoint úložišť.

03

Pokročilé řízení oprávnění

Používat můžete nově i metodu "Set Folder Permission" pro řízení oprávnění na úrovni složek SharePoint dokumentových knihoven a seznamů, kterou standardní K2 integrace vůbec nenabízí! Řízení oprávnění na úrovni SharePoint seznamů a knihoven nikdy nebylo snazší. 

04

Žádné složité požadavky na provoz

Zcela se zbavíte technických obtíží souvisejících
s K2 updaty a SharePoint integrací. Již žádná registrace K2 app do SharePoint aplikačních katalogů, žádné problémy s verzemi a nutností jejich správy a žádná vysoká oprávnění pro K2 servisní účty ve Vašem SharePoint prostředí!

Otázky a odpovědi

Jak funguje integrace Brokeru a SharePointu?

Broker využívá pro přístup k SharePoint obsahu aplikační kontext, princip známý též jako SharePoint App-Only Principal. Na úrovni SharePoint registrujete tzv. App Principal, tvořený z Client Id a Client Secret a následně tomuto App Principal přiřazujete úroveň oprávnění, např. Read, Edit, Full Controll apod., v závislosti na tom, jaké operace potřebujete z pohledu K2 aplikací oproti SharePoint prvkům provádět. Úroveň oprávnění lze udělit pro seznam, knihovnu, web, nebo i celou webovou kolekci.
Detailní technická dokumentace k SharePoint App-Only je zde.

Broker se z K2 serveru s pomocí Client Id a Client Secret připojí k SharePoint zdroji a pod kontextem App Principal provádí potřebné operace. Založení App Principal je tedy to jediné, co v rámci SharePoint Online prostředí potřebujete provést.
A můžete to provést i vy sami, my k Vašemu SharePoint Online prostředí admin přístup nepotřebujeme.

Vytvořit lze v praxi neomezený počet App Principals. Např. samostaný pro každou dokumentovou knihovnu, pro každý web, kde pracujete s daty K2 aplikací, nebo pro každou webovou kolekci, např. DEV a PROD. Každý App Principal může mít vlastní přiřazená oprávnění k SharePoint obsahu. Získáváte tak vysokou možnost granularity při řízení přístupů k Vašemu SharePoint obsahu ze strany K2 serverů.

Vytvořený App Principal má platnost 1 rok, poté je nutné jej obnovit. Možné nicméně je, s pomocí Azure AD application, vytvořit App Principal s neomezenou délkou platnosti.

Je Broker vázán na nějakou konkrétní verzi či edici K2?

Ne, není. Toto řešení Vám bude fungovat bez ohledu na verzi či edici K2, kterou máte. Podporujeme všechny aktuálně dostupné K2 Five verze a edice.

Jak náročná je instalace?

Broker je na úrovni Vašeho K2 serveru reprezentován DLL knihovnou a IIS webovou službou. Pracnost instalace je cca 2 hodiny a vyžaduje restart K2 služby a IIS. Na úrovni SharePoint Online se následně vytváří App Principals pro přístup k obsahu. Zde se pracnost počítá na jednotky minut.

Jak použití Brokeru ovlivní naše existující K2 aplikace?

Vaše existující K2 aplikace, využívající standardní K2 - SharePoint integraci, je nutné pro použití Brokeru upravit. Při použití Brokeru Vám budou dostupné nové smartobjekty s odpovídajícími metodami tohoto brokeru. Pro vývojáře se tedy Brokerem jejich styl vývoje nemění, používají dobře známé postupy. Všechny potřebné znalosti Vám samozřejmě předáme a použití Vás detailně naučíme. S úpravou Vašich K2 aplikací Vám rádi pomůžeme.

Jaké všechny metody Broker podporuje?

Podporovány jsou nyní tyto medoty:
Library:
Create Folder, Get Folder, Update Folder, Delete Folder, Get Folders, Rename Folder, Reset Folder Role Inheritance, Set Folder Permission, Remove Folder Permission, Upload Document, Get Document, Get Document By ID, Update Document Metadata, Delete Document, Delete Document By ID, Get Documents, Rename Document, Reset Document Role Inheritance, Set Document Permission, Remove Document Permission, Reset Role Inheritance, Set Permission, Remove Permission
List:
Create Item, Update Item, Get Items, Get Item By ID, Remove Item
Site:
Create Library, Delete Library

Je Broker dostupný i pro SharePoint Server?

Aktuálně ne, ale na podpoře SharePoint Serverů (2016 a 2019) pracujeme. Podpora pro SharePoint servery bude v Brokeru dostupná v některé jeho příští verzi tento rok.

Jaký licenční model je pro Broker dostupný?

Oprávnění k užití Brokeru je tvořeno trvalou Licencí pro organizaci, dále jen Licencí, a předplatným Software Assurance, dále jen Předplatným.

Licenci Brokeru udělujeme pro organizaci, bez ohledu na počet K2 či SharePoint serverů, které provozujete. Licence Vás tedy opravňuje provozovat toto řešení na neomezeném počtu Vašich K2 serverů a využívat jej pro připojení k neomezenému počtu SharePoint prostředí (Online i OnPremises) a SharePoint webů.

V ceně Licence je roční Předplatné, tedy podpora a právo na přístup k novým verzím tohoto řešení.

Po uplynutí prvního roku můžete další podporu a přístup k novým verzím získat nákupem Předplatného v ceně 20% ceny licence ročně.

Jaká je cena Licence a Předplatného accelapps "Universal SharePoint Broker"?

Cena Licence činí 79 000 Kč bez DPH.
Cena Předplatného činí 15 800 Kč bez DPH na rok.