CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ NA PLATFORMĚ Microsoft Azure

Monitoring a vyhodnocování využití a běhu vaší serverové infrastruktury a systémů

InSights.Services od accelapps přináší detailní online reporty, dashboardy, ukazatele a proaktivní alerty detekovaných problémů.

Vše aktualizováno v řádu sekund či minut.

Chcete získat o InSights více informací?

Robustní, cloudové, vysoce zabezpečené řešení monitoringu, využívající sadu online služeb Microsoft Azure

Informace pro podporu rozhodování business manažerů i technických správců, za podpory týmu accelapps.

Cíl řešení

Komplexní přehled o běhu, stavu
a využití klíčových firemních serverů a systémů.

Manažerům a technickým specialistům poskytujeme informace odhalující skutečné využití a kondici běhu klíčových provozovaných serverových systémů ve vztahu k jejich obchodním potřebám a cílům, stejně jako k doporučeným technickým zásadám a postupům.

Zobrazit sledované oblasti  ˅

Jaké systémy lze monitorovat?

Windows Server
SQL Server
SharePoint Server
K2 Five system
Microsoft365

Na konkrétní roli Windows Serveru nezáleží. Podporujeme vše od file serverů, databázových či aplikačních serverů, webových serverů, apod.

Compliance infrastruktura

Jak efektivně nahlížet na stav infrastruktury? Sledovat průběžně na jednotlivých serverech základní ukazatele, jako je vytížení paměti, procesorů či běhu služeb, je jistě potřebné. Dávají nám nicméně tyto údaje přehled o tom zda dotyčný server a jeho kondice vyhovuje roli, kterou zastává? Je zřejmé, že ne.

InSights.Services od accelapps na servery nenahlíží jen z pohledu vytížení jejich zdrojů, běhu služeb či zpráv v log souborech.

Serverům přiřazujeme role, rolím definujeme sadu atributů, které musí splňovat a na základě těchto komplexních údajů určujeme, zda server, jeho nastavení, běh a zátěž vyhovuje daným požadavkům a je tedy tzv. "In Compliance".

Role navíc přiřazujeme i uživatelům, kteří údaje vyhodnocují. Uživatelé v pozicích CIO, CTO či CFO tedy mohou vidět různé dashboardy, ty, které jsou pro ně důležité.

Sledované oblasti

Chápeme, že prezentovat sledovaná data a oblasti musíme chytře, v závislosti na osobě, která je čte a vyhodnocuje a v závislosti na roli, kterou monitorované systémy plní. Pracujeme tedy s předem připravenými pohledy reflektujícími klíčové sledované scénáře a role, které servery plní.

Dostupnost

Frekvence dohledu: Nepřetržitě


Sledování dostupnosti a stavu služeb i celých systémů, s detailním přehledem historie změn, informacemi o poslední změně, přehledem restartů služeb a serverů, s možností definice časových filtrů.

Soulad a přehled

Frekvence dohledu: 30 - 180 sekund


"Compliance" centrum se souhrnným zobrazením klíčových sledovaných hodnot, přehledy o nainstalovaných i chybějících systémových i bezpečnostních aktualizacích, přehledy o stavu SSL certifikátů, jejich platnosti a detailech, výpis SW inventáře...

Zátěž

Frekvence dohledu: 10 - 300 sekund


Sledování využití procesorů a spuštěných procesů, paměti, disků a síťových rozhraní. Navíc s jakýmikoli čítači výkonu, které budete požadovat, typicky dle typu a role daného systému.
 

Záznamy logů

Frekvence dohledu: Nepřetržitě


Absolutní přehled o záznamech log souborů a jejich detailech, ať již Windows aplikačního a systémového logu, tak jakýchkoli dalších logů, např. IIS, SQL, SharePoint, K2 apod.

Změny

Frekvence dohledu: 30 sekund


Na monitorovaných systémech sledujeme de-facto jakoukoli změnu. Monitorovány jsou změny ve stavu provozovaných služeb, sledovaných klíčích Windows registrů, určených souborech či v aplikacích a systémech.

Specializované dashboardy

Frekvence dohledu: Průběžná, dle typu dat


Specializované dashboardy na SharePoint servery (2016 a novější), K2 Five servery a SQL servery ukazují detailní údaje využití a nastavení, specifické pro tyto samotné systémy.

Vlastní vyhodnocovaná data

Frekvence dohledu:
Průběžná, dle typu dat


Bez velké nadsázky lze říci, že z monitorovaných systémů umíme sbírat a vyhodnocovat de-facto jakékoli údaje, které lze sledovat.
 

> 350 informačních panelů


Zapomeňte na senzory a aspekty.
V InSights pracujeme s konceptem panelů. Panely zobrazují konkrétní informace, ať již textové, např. info o stavu monitorované služby, nebo grafické, např. o vývoji zátěže systému.

Dedikovaný tenant


Vlastní InSights tenant pro každého klienta, webový přístup.

35 dashboardů


Panely seskupujeme do stránek, dashboardů, které je prezentují v logickém celku.

Informace lze prohledávat a zobrazovat za uplynulé časové období.

Online, 24x7


Dostupné na PC, mobilu, tabletu, všude kde je webový prohlížeč, kdykoli.

30 - 720 denní retence dat


Data čítačů výkonu uchováváme
po dobu 30 dnů. Tento limit lze zvýšit
až na 720 dnů.

Vybraná data u SharePoint a K2 dashboardů uchováváme až 720 dnů. 

Zabezpečeno


Zabezpečené přístupy, zabezpečené ukládání dat.

Ukázky InSights dashboardů