CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ NA PLATFORMĚ Microsoft Azure

Monitoring a vyhodnocování využití a běhu vaší serverové infrastruktury

accelapps InSights přináší detailní online reporty, dashboardy, ukazatele a proaktivní alerty detekovaných problémů.

Vše aktualizováno v řádu sekund či minut.

Chcete získat o InSights více informací?

Robustní, cloudové, vysoce zabezpečené řešení monitoringu, využívající sadu online služeb Microsoft Azure

Informace pro podporu rozhodování business manažerů i technických správců, za podpory týmu accelapps.

Cíl řešení

Komplexní přehled o využití serverové i klientské infrastruktury.

Vrcholovým manažerům i technickým specialistům poskytujeme informace odhalující skutečné využití a kondici běhu provozovaných serverových a klientských systémů ve vztahu k jejich obchodním potřebám a cílům, stejně jako k doporučeným technickým zásadám a postupům.

Zobrazit sledované oblasti  ˅

Jaké systémy lze monitorovat?

Windows Server 2008 R2 SP1 a Windows 10 Enterprise a novější, vybrané Linux distribuce.

Na konkrétní roli serveru nezáleží. Podporujeme vše od file serverů, databázových či aplikačních serverů, webových serverů, apod. Specialisté jsme navíc na SharePoint a K2 servery.

Compliance infrastruktura

Jak efektivně nahlížet na stav infrastruktury? Sledovat průběžně na jednotlivých serverech základní ukazatele, jako je vytížení paměti, procesorů či běhu služeb, je jistě potřebné. Dávají nám nicméně tyto údaje přehled o tom zda dotyčný server a jeho kondice vyhoduje roli, kterou zastává? Je zřejmé, že ne.

accelapps InSights na servery nenahlíží jen z pohledu vytížení jejich zdrojů, běhu služeb či zpráv v log souborech.

Serverům přiřazujeme role, rolím definujeme sadu atributů, které musí splňovat a na základě těchto komplexních údajů určujeme, zda server, jeho nastavení, běh a zátěž vyhovuje daným požadavkům a je tedy tzv. "In Compliance".

Role navíc přiřazujeme i uživatelům, kteří údaje vyhodnocují. Uživatelé v pozicích CIO, CTO či CFO tedy mohou vidět různé dashboardy, ty, které jsou pro ně důležité.

Sledované oblasti

Chápeme, že prezentovat sledovaná data a oblasti musíme chytře, v závislosti na osobě, která je čte a vyhodnocuje a v závislosti na roli, kterou monitorované systémy plní. Pracujeme tedy s předem připravenými pohledy reflektujícími klíčové sledované scénáře a role, které servery plní.

Zabezpečení

Frekvence dohledu: 30 - 180 sekund


Přehledy o nainstalovaných i chybějících systémových i bezpečnostích aktualizacích, přehledy o stavu SSL certifikátů, jejich platnosti a detailech, o stavu brány firewall systému Windows apod.

Zátěž

Frekvence dohledu: 10 - 300 sekund


Sledování využití procesorů, paměti, disků a síťových rozhraní. Navíc s jakýmikoli čítači výkonu, které budete požadovat, typicky dle typu a role daného systému.

Dostupnost

Frekvence dohledu: 60 sekund


Sledování dostupnosti a stavu služeb i celých systémů, s detailním přehledem historie změn, informacemi o poslední změně, s možností definice časových filtrů.

Záznamy logů

Frekvence dohledu: Nepřetržitě


Absolutní přehled o záznamech log souborů a jejich detailech, ať již Windows aplikačního a systémového logu, tak jakýchkoli dalších logů, např. IIS, SQL, SharePoint, K2 apod.

Změny

Frekvence dohledu: 30 sekund


Na monitorovaných systémech sledujeme de-facto jakoukoli změnu. Monitorovány jsou změny ve stavu provozovaných služeb, sledovaných klíčích Windows registrů, určených souborech či v aplikacích a systémech.

Využití systémů

Frekvence dohledu: Průběžná, dle typu dat


Specialisté jsme na SharePoint servery (2016 a novější) a K2 Five servery.
Specializované dashboardy ukazují detailní údaje využití a nastavení, speficické pro tyto samotné systémy.

Vlastní vyhodnocovaná data

Frekvence dohledu:
Průběžná, dle typu dat


Bez velké nadsázky lze říci, že z monitorovaných systémů umíme sbírat a vyhodnocovat de-facto jakékoli údaje, které lze sledovat.

> 100 informačních panelů


Zapomeňte na senzory a aspekty.
V InSights pracujeme s konceptem panelů.

Dedikovaný tenant


Vlastní InSights tenant pro každého klienta, webový přístup.

16 dashboards


Panely seskupujeme do stránek, dashboards. 
 

Online, 24x7


Dostupné na PC, mobilu, tabletu, všude kde je webový prohlížeč, kdykoli.

30 denní retence dat


Data čítačů výkonu uchováváme
po dobu 30 dnů. Tento limit lze zvýšit
až na 720 dnů.

Zabezpečeno


Zabezpečené přístupy, zabezpečené ukládání dat.