CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ NA PLATFORMĚ Microsoft Azure

Monitoring a vyhodnocování využití a běhu vaší serverové infrastruktury

accelapps InSights přináší detailní online reporty, dashboardy, ukazatele a proaktivní alerty detekovaných problémů.

Vše aktualizováno v řádu sekund či minut.

Chcete získat o InSights více informací?

Robustní, cloudové, vysoce zabezpečené řešení monitoringu, využívající sadu online služeb Microsoft Azure

Informace pro podporu rozhodování business manažerů i technických správců, za podpory týmu accelapps.

Cíl řešení

Komplexní přehled o běhu, stavu
a využití klíčových firemních serverů.

Vrcholovým manažerům a technickým specialistům poskytujeme informace odhalující skutečné využití a kondici běhu klíčových provozovaných serverových systémů a služeb ve vztahu k jejich obchodním potřebám a cílům, stejně jako k doporučeným technickým zásadám a postupům.

Zobrazit sledované oblasti  ˅

Jaké systémy lze monitorovat?

Windows Server 2008 R2 SP1 a Windows 10 Enterprise a novější, vybrané Linux distribuce.

Na konkrétní roli serveru nezáleží. Podporujeme vše od file serverů, databázových či aplikačních serverů, webových serverů, apod. Specialisté jsme navíc na SharePoint, SQL a K2 servery.

Compliance infrastruktura

Jak efektivně nahlížet na stav infrastruktury? Sledovat průběžně na jednotlivých serverech základní ukazatele, jako je vytížení paměti, procesorů či běhu služeb, je jistě potřebné. Dávají nám nicméně tyto údaje přehled o tom zda dotyčný server a jeho kondice vyhoduje roli, kterou zastává? Je zřejmé, že ne.

accelapps InSights na servery nenahlíží jen z pohledu vytížení jejich zdrojů, běhu služeb či zpráv v log souborech.

Serverům přiřazujeme role, rolím definujeme sadu atributů, které musí splňovat a na základě těchto komplexních údajů určujeme, zda server, jeho nastavení, běh a zátěž vyhovuje daným požadavkům a je tedy tzv. "In Compliance".

Role navíc přiřazujeme i uživatelům, kteří údaje vyhodnocují. Uživatelé v pozicích CIO, CTO či CFO tedy mohou vidět různé dashboardy, ty, které jsou pro ně důležité.

Sledované oblasti

Chápeme, že prezentovat sledovaná data a oblasti musíme chytře, v závislosti na osobě, která je čte a vyhodnocuje a v závislosti na roli, kterou monitorované systémy plní. Pracujeme tedy s předem připravenými pohledy reflektujícími klíčové sledované scénáře a role, které servery plní.

Dostupnost

Frekvence dohledu: Nepřetržitě


Sledování dostupnosti a stavu služeb i celých systémů, s detailním přehledem historie změn, informacemi o poslední změně, přehledem restartů služeb a serverů, s možností definice časových filtrů.

Soulad a přehled

Frekvence dohledu: 30 - 180 sekund


"Compliance" centrum se souhrnným zobrazením klíčových sledovaných hodnot, přehledy o nainstalovaných i chybějících systémových i bezpečnostích aktualizacích, přehledy o stavu SSL certifikátů, jejich platnosti a detailech, výpis SW inventáře...

Zátěž

Frekvence dohledu: 10 - 300 sekund


Sledování využití procesorů a spuštěných procesů, paměti, disků a síťových rozhraní. Navíc s jakýmikoli čítači výkonu, které budete požadovat, typicky dle typu a role daného systému.
 

Záznamy logů

Frekvence dohledu: Nepřetržitě


Absolutní přehled o záznamech log souborů a jejich detailech, ať již Windows aplikačního a systémového logu, tak jakýchkoli dalších logů, např. IIS, SQL, SharePoint, K2 apod.

Změny

Frekvence dohledu: 30 sekund


Na monitorovaných systémech sledujeme de-facto jakoukoli změnu. Monitorovány jsou změny ve stavu provozovaných služeb, sledovaných klíčích Windows registrů, určených souborech či v aplikacích a systémech.

Specializované dashboardy

Frekvence dohledu: Průběžná, dle typu dat


Specializované dashboardy na SharePoint servery (2016 a novější), K2 Five servery a SQL servery ukazují detailní údaje využití a nastavení, speficické pro tyto samotné systémy.

Vlastní vyhodnocovaná data

Frekvence dohledu:
Průběžná, dle typu dat


Bez velké nadsázky lze říci, že z monitorovaných systémů umíme sbírat a vyhodnocovat de-facto jakékoli údaje, které lze sledovat.
 

> 200 informačních panelů


Zapomeňte na senzory a aspekty.
V InSights pracujeme s konceptem panelů. Panely zobrazují konkrétní informace, ať již textové, např. info o stavu monitorované služby, nebo grafické, např. o vývoji zátěže systému.

Dedikovaný tenant


Vlastní InSights tenant pro každého klienta, webový přístup.

16 dashboards


Panely seskupujeme do stránek, dashboards, které je prezentují v logickém celku.


 

Online, 24x7


Dostupné na PC, mobilu, tabletu, všude kde je webový prohlížeč, kdykoli.

30 - 720 denní retence dat


Data čítačů výkonu uchováváme
po dobu 30 dnů. Tento limit lze zvýšit
až na 720 dnů.
Vybraná data u SharePoint dashboardů uchováváme 720 dnů. 

Zabezpečeno


Zabezpečené přístupy, zabezpečené ukládání dat.