Home > cz > Řešení > accelapps: InSights Home


accelapps InSights

accelapps InSights je robustní cloudové vysoce zabezpečené řešení kombinující sadu online Azure služeb monitorujících a vyhodnocujících klíčové ukazatele využití a běhu Vaší serverové infrastruktury. Přehledné a detailní online reporty a dashboardy dostupné 24x7, všechny ukazatele aktualizované v intervalu sekund či minut, proaktivní alerty upozorňující na detekované problémy a stavy sledovaných ukazatelů a služeb. Informace pro podporu rozhodování business manažerů i technických správců, za podpory týmu accelapps. Infrastruktura z pohledu Compliance.


Cíl řešení

Plně a nepřetržitě monitorované systémy s uceleným posouzením jejich tzv. Compliance stavu, vše zobrazené v přehledných online vizualizacích, včetně automatizovaných alertů a kvalifikovaných reakcí.

Jaké systémy lze monitorovat?

Windows Server 2016 a novější, Windows 10 Enterprise. Na konkrétní roli serveru nezáleží, podporujeme vše od file serverů, databázových či aplikačních serverů, webových serverů, apod. Specialisté jsme navíc na SharePoint a K2 servery.

Jak na to?

Máte-li zájem o bližší informace k nabízeným produktům, neváhejte nás kontaktovat e-mailem, použít rovněž můžete níže dostupný formulář nebo nám rovnou zavolejte na číslo 606 714 566.Compliance infrastruktura

Jak efektivně nahlížet na stav infrastruktury? Sledovat průběžně na jednotlivých serverech základní ukazatele, jako je vytížení paměti, procesorů či běhu služeb, je jistě potřebné. Dávají nám nicméně tyto údaje přehled o tom zda dotyčný server a jeho kondice vyhoduje roli, kterou zastává? Je zřejmé, že ne.

accelapps InSights na servery nenahlíží jen z pohledu vytížení jejich zdrojů, běhu služeb či zpráv v log souborech. Serverům přiřazujeme role (souborový, tiskový, aplikační, databázový, webový server apod.), rolím definujeme sadu atributů, které musí splňovat (nepřekročené baseline u čítačů výkonu, ale i nainstalované aktualizace, stav SSL certifikátů, včetně vyhodnocení vlastních atributů unikátních pro roli a typ serveru) a na základě těchto komplexních údajů určujeme, zda server, jeho nastavení, běh a zátěž vyhovuje daným požadavkům a je tedy tzv. "In Compliance".

Role navíc přiřazujeme i uživatelům, kteří údaje vyhodnocují. Uživatelé v pozicích CIO, CTO či CFO tedy mohou vidět různé dashboardy, ty, které jsou pro ně důležité.Sledované oblasti

accelapps InSights disponuje obrovskou škálou dat o monitorovaných systémech. Chápeme ale, že prezentovat je musíme chytře, v závislosti na osobě, která data čte a vyhodnocuje a v závislosti na roli, kterou monitorované systémy plní. Pracujeme tedy s předem připravenými pohledy reflektujícími pozice, které v rámci organizace zastáváte a role, které servery plní.

Následující sledované oblasti dávají základ pro zobrazování informací v předem připravených pohledech, dashboardech.

Zabezpečení

Přehledy o nainstalovaných i chybějících systémových i bezpečnostích aktualizacích, přehledy o stavu SSL certifikátů, jejich platnosti a detailech, o stavu brány firewall systému Windows apod.

Security DashBoard

Zátěž

Sledování využití procesorů, paměti, disků a síťových rozhraní. Navíc s jakýmikoli čítači výkonu, které budete požadovat, typicky dle typu a role daného systému.

Performance DashBoard

Dostupnost

Sledování dostupnosti a stavu služeb i celých systémů, s detailním přehledem historie změn, informacemi o poslední změně, s možností definice časových filtrů.
Availability DashBoard

Záznamy logů

Absolutní přehled o záznamech log souborů a jejich detailech, ať již Windows aplikačního a systémového logu, tak jakýchkoli dalších logů, např. IIS, SQL, SharePoint, K2 apod.
Log Analytics DashBoard

Změny

Na monitorovaných systémech sledujeme de-facto jakoukoli změnu. Monitorovány jsou změny ve stavu provozovaných služeb, sledovaných klíčích Windows registrů, určených souborech či v instalovaných aplikacích a systémech (i jejich komponent).
Change Tracking DashBoard

Vlastní vyhodnocovaná data

Bez velké nadsázky lze říci, že z monitorovaných systémů umíme sbírat a vyhodnocovat de-facto jakékoli údaje, které budete požadovat. Ať se již jedná o obsah vlastních souborů, libovolných procesů či ukazatelů. Specialisté jsme na detailní monitorování běhu a využití SharePoint a K2 serverů.
Custom Data DashBoard